REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Viimeisin muutos 22.03.2024.

Rekisterinpitäjä

Clara Finland Oy
Y-tunnus: 2725118-4
Osoite: Albertinkatu 33, 00180 Helsinki
Puhelin: 09-2312 0200

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: Timo Kuisma

Rekisterin nimi

Clara Finland Oy Clara-järjestelmän asiakasrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Clara SaaS -palvelun asiakkaiden henkilöihin liittyvien tietojen tallennus ja käsittely. Järjestelmään tallennettavia henkilöitä ovat esimerkiksi

 • Vapaaehtoistyötä tekevät henkilöt
 • Vapaaehtoistehtävien asiakkaat
 • Organisaation työntekijät
 • Sidosryhmien yhteyshenkilöt

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • Yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • Käyttäjätunnus ja salasana
 • Syntymäaika, sukupuoli
 • Markkinointikielto
 • Yhteydenottojen historia (esim. puhelinsoitot ja tapaamiset)
 • Tapahtumat ja niihin osallistuneet (esim. matkat ja seminaarit)
 • Haastattelu ja koulutushistoria

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteinä ovat henkilöt itse sekä Rekisterinpitäjän asiakasrekisterin ylläpitoon osallistuvat henkilöt.

Henkilöä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti käyttäjiltä itseltään rekisteröitymisen yhteydessä tai henkilön tullessa Rekisterinpitäjän jäseneksi, työntekijäksi, vapaaehtoistyöntekijäksi, tukijaksi tai osallistuessa sellaiseen toimintaan, jossa nimen, osoitteen ja puhelinnumeron rekisteröinti on tarpeellista (esim. matkat). Henkilön ostaessa Rekisterinpitäjän palveluja, esim. koulutusta tai kalentereita. Henkilön osallistuessa kampanjoihin.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tallennetut tiedot on rajoitettu ainoastaan Rekisterinpitäjän omaan käyttöön eikä niitä luovuteta ulkopuolisille ilman henkilöiden lupaa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä säilytetään teknisin suojakeinoin suojatussa tietojärjestelmässä ja tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa. Henkilötietoja ovat oikeutettuja käsittelemään vain ne Rekisterinpitäjän työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä henkilötietoja. Rekisteriä voi käyttää vain henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Tietojen käsittelyssä noudatetaan Henkilötietolain 32§ suojaamisvelvoitetta ja 33§ vaitiolovelvollisuutta.

Tarkastusoikeus ja kielto-oikeus

Henkilöllä on henkilötietolain §26:n mukaisesti oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot tai vaihtoehtoisesti pyytää tietojen poistamista.

Tarkastuspyyntö tai tietojen poistamispyyntö tulee esittää kirjallisesti ja allekirjoitettuna tässä rekisteriselosteessa mainitulle rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle. Tietojen antamisesta voidaan periä kohtuullinen korvaus, jos siitä, kun henkilö edellisen kerran sai rekisterin tiedot tarkistettavakseen, on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi.

fi